| Parents | Term Dates 2017/18

Term Dates 2017/18

2017/18

TERM 1         

Training Day                                    Friday 1 September 2017

Training Day                                    Monday 4 September 2017

School opens                                   Tuesday 5 September 2017

Half term close                                 Friday 20 October 2017

 

TERM 2         

Training day                                     Monday 30 October 2017

School opens                                    Tuesday 31 October 2017

School closes for Christmas               Tuesday 19 December 2017   

  

   Bank Holidays: Monday 25 & Tuesday 26 December 2017

                         Monday 1 January 2018

 

TERM 3         

Training Day                                   Tuesday 2 January 2018

School opens                                  Wednesday 3 January 2018

Half term close                                Friday 9 February 2018

 

TERM 4         

School opens                                   Monday 19 February 2018

School closes for Easter                   Wednesday 28  March 2018

Training Day                                   Thursday 29 March 2018

 

Bank Holidays:Friday 30 March & Monday 2 April 2018

 

TERM 5         

School opens                                   Monday 16 April 2018                                  

Half term close                                Friday 25 May 2018   

 

Bank Holidays: Monday 7 & Monday 28 May 2018

 

TERM 6         

School opens                                   Monday 4 June 2018

School closes for Summer                Friday 20 July 2018